Skip to main content
CymraegIn this
section

Ar y dudalen hon

Pwyntiau allweddol

  • Dylech adolygu eich cynllun naill ai’n ffurfiol neu’n anffurfiol.
  • Meddyliwch a yw’r cynllun yn dal yn addas i chi a’ch staff.

Adolygu cynllun DC

The best way to review the quality of defined contribution pension plan (DC) current is to talk to the trustees or the plan provider. You should ask whether it meets the standards and regulations governing government payments. You can find more information on these in our guidance for trustees on governance standards and regulations DC charges (Fersiwn Saesneg yn unig). You should also check if the plan includes our quality characteristics DC.

If you choose a new plan, and if you are interested in a more detailed assessment of the quality of plans offered by providers, see our guide employers to choose quality pension scheme for automatic enrollment.

Gallwch hefyd ddod o hyd i ddarparwyr cynlluniau pensiwn mewn sawl ffordd, yn cynnwys trwy ddefnyddio cynghorydd. Dylech ofyn cwestiynau allweddol i ddarparwyr i’ch helpu i wirio a yw eu cynllun yn bodloni’r rheolau cofrestru awtomatig ac o safon dda. Am ragor o wybodaeth, ewch i dod o hyd i ddarparwr.

Er nad yw’n ofyniad cyfreithiol, efallai yr hoffech ystyried sefydlu rhywfaint o waith monitro ar gyfer y cynllun i sicrhau ei fod yn cael ei redeg yn dda. Gweler ein canllaw ar fonitro eich cynllun pensiwn.

Cynlluniau DB

Ychydig iawn o gyflogwyr y mae disgwyl iddynt ddefnyddio cynlluniau buddion diffiniedig (DB) ar gyfer cofrestru awtomatig. Fodd bynnag, os oes gennych chi gynllun DB cyfredol yr hoffech ei ddefnyddio i’r diben hwn, dylech weithio gyda’r ymddiriedolwyr i sicrhau bod y cynllun yn bodloni rheolau cofrestru awtomatig ac yn dal yn addas i chi a’ch staff.

Canllaw manwl

Mae ein canllaw manwl wedi ei anelu at gynghorwyr proffesiynol a chyflogwyr sydd â gweithwyr proffesiynol mewnol.

Gweler cynnwys perthnasol

  • A yw eich cynllun presennol yn gymwys?
    Os ydych chi eisiau dal i ddefnyddio eich cynllun pensiwn presennol, mae angen i chi wirio ei fod yn bodloni’r meini prawf cymhwyso

  • Cau cynllun
    Fel cyflogwr, mae angen i chi sicrhau eich bod yn darparu’r ymddiriedolwyr â’r wybodaeth briodol i sicrhau proses derfynu esmwyth.
home.cymraeg.rheoli_cynllun.adolygu_cynllun.page