Skip to main content
CymraegIn this
section

Dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 roedd yn rhaid i bob corff cyhoeddus sy'n darparu gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru baratoi cynllun yn nodi sut y bydd yn darparu'r gwasanaethau hynny yn Gymraeg. Gyda deddfiad Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, yn raddol bydd safonau yn cymryd lle’r cynlluniau hyn.

Mae ein cynllun yn disgrifio sut y byddwn yn gweithredu’r egwyddor a sefydlwyd gan Ddeddf yr Iaith Gymraeg (ac a atgyfnerthwyd gan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011), sef y dylai’r Gymraeg a’r Saesneg gael eu trin ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru, i’r graddau ei fod yn briodol o dan yr amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol gwneud hynny.

Mae’r cynllun yn cwmpasu’r gwasanaethau a gynigiwn i’r cyhoedd yng Nghymru.

home.cymraeg.pwy_ydym_yn_ei_wneud_a_phwy_ydym_ni.cynllun_iaith_gymraeg.page