Neidio i’r prif gynnwys
Visit our new site we're developing and let us know what you think
CymraegIn this
section

Cofrestru awtomatig

A yw eich ymholiad yn ymwneud â chofrestru awtomatig?

Ein horiau agor yw 8am i 6pm, Llun i Wener.

Ffôn:

Gwnewch yn siwr fod gennych gyfeirnod neu god llythyr PAYE y cyflogwr wrth law cyn ichi ein ffonio:

0345 600 1011

E-bost:

E-bostiwch ni gyda’ch ymholiad ynghylch cofrestru awtomatig:

customersupport@autoenrol.tpr.gov.uk

Ysgrifennwch atom:

Y Rheoleiddiwr Pensiynau
Blwch SP 16314
Birmingham
B23 3JP

Chwythu’r chwiban

A ydych am ein hysbysu o bryder ynghylch eich cynllun pensiwn?

Ein horiau agor yw 9am i 5.30pm, Llun i Wener.

Ffôn:

Ffoniwch ni ynghylch eich pryder:

0345 600 7060

E-bost:

E-bostiwch ni ynghylch eich pryder:

wb@tpr.gov.uk

Ysgrifennwch atom:

Y Tîm Gwybodaeth
Y Rheoleiddiwr Pensiynau
Napier House
Trafalgar Place
Brighton
BN1 4DW

Ar-lein:

Soniwch wrthym am bryderon parthed pensiwn eich gweithle

home.cymraeg.cysylltu_â_ni.page