Skip to main content
CymraegIn this
section

Ar y dudalen hon

Pwyntiau allweddol

 • Mae angen i’r bobl sy’n rhedeg eich cynllun pensiwn roi gwybodaeth i aelodau’r cynllun pensiwn am ddewisiadau ymddeoliad, a rhoi gwybod iddynt ble allant droi i gael rhagor o gyngor annibynnol ar ymddeol.

Meddwl am ymddeol

Mae’r rhan fwyaf o gynlluniau pensiwn cyfraniad diffiniedig (DC) yn ysgrifennu at aelodau hyd at bum mlynedd cyn maent yn disgwyl ymddeol. Gall eich staff wirio eu hincwm ymddeol posibl ar wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol a gofyn am amcangyfrif o’u Pensiwn y Wladwriaeth ar y wefan GOV.UK.

Os yw’ch staff yn ceisio olrhain pensiwn gweithle blaenorol, gallant gysylltu â’r Gwasanaeth Olrhain Pensiynau – gwasanaeth am ddim gan y Llywodraeth ar wefan GOV.UK i helpu dod o hyd i bensiynau coll.

Opsiynau ymddeol a phenderfyniadau

Rhaid i’ch cynllun pensiwn anfon gwybodaeth i aelodau am eu hopsiynau a’r penderfyniadau sydd angen iddynt eu gwneud. Mae hyn yn cynnwys rhoi gwybod i aelodau am Pension Wise, gwasanaeth am ddim a diduedd y llywodraeth fydd yn eu helpu i ddeall eu dewisiadau.

Bydd angen i’r aelod:

 • benderfynu a yw am ymddeol nawr neu’n ddiweddarach
 • benderfynu pa un o’r dewisiadau ymddeol mae am ddewis
 • benderfynu beth i’w wneud os mai dim ond cronfa bensiwn fach sydd ganddo
 • benderfynu beth i’w wneud os oes ganddo fwy nag un gronfa bensiwn

Opsiynau ymddeol

Mae aelodau’r cynllun yn debygol o gael pedwar dewis gwahanol ar gyfer eu cronfa bensiwn:

 • defnyddio eu pensiwn i brynu incwm a warantir am oes (a elwir yn ‘flwydd-dal’)
 • defnyddio eu pensiwn i ddarparu incwm ymddeoliad hyblyg (a elwir yn ‘tynnu arian i lawr yn hyblyg’)
 • cymryd nifer o daliadau arian parod ar wahanol gyfnodau
 • cymryd y gronfa gyfan fel arian mewn un taliad

Am ragor o wybodaeth am yr opsiynau hyn, a’r wybodaeth y mae’n rhaid i’ch cynllun pensiwn ei darparu i helpu aelodau i ddeall eu dewisiadau, ewch i cyfathrebu am hyblygrwydd pensiynau.

Cyngor pellach ar gyfer eich staff

Am gyngor ymddeoliad am ddim, annibynnol a diduedd, yn cynnwys canllaw ar ddewisiadau ymddeol, ewch i’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Am wybodaeth a chanllaw am ddim, annibynnol ar bensiynau, ewch i’r Gwasanaeth Cynghori Pensiynau.

Am ganllaw ar ganfod ymgynghorwr ariannol, gweler chwilio am ddarparwr.

Gweler cynnwys perthnasol

 • Cyfathrebu ag aelodau'ch cynllun
  Sut i gyfathrebu ag aelodau’ch cynllun pensiwn a staff am y cynllun pensiwn, yn cynnwys opsiynau ymddeol, dewisiadau buddsoddi, cyfraniadau, costau a thaliadau.
home.cymraeg.rheoli_cynllun.dewisiadau_ymddeol_ar_gyfer_aelodau_dc.page