Skip to main content
CymraegIn this
section

Ar y dudalen hon

Pwyntiau allweddol

  • Mae gwybodaeth benodol am eich cynllun pensiwn y mae’n rhaid eu rhannu gyda’r rheolydd.
  • Gellir defnyddio Exchange, ein gwasanaeth ar-lein, i rannu’r wybodaeth ofynnol gyda’r rheolydd.

Beth sy'n rhaid rhoi gwybod amdano

To meet your regulatory obligations, you must share the following information with the controller:

  • register your pension plan
  • proceeds scheme
  • reporting of breaches
  • reporting of notifiable event (for defined benefit plans only)
  • levy
  • modify or discontinue your plan

You can share information with us about your pension plan is quick and easy using our online Exchange(Fersiwn Saesneg yn unig).

Cofrestru cynllun pensiwn

Most have personal pension plans must be registered with the regulator. The trustees of occupational pension schemes and personal pension scheme managers are responsible for registering the scheme.

Details can be registered or updated pension plan online using Exchange (Fersiwn Saesneg yn unig).

This information will help us to maintain complete and accurate register of pension schemes and to keep current information on design. It is used to calculate the levy payable for each scheme and is also used by the Pension Tracing Service.

Elw'r cynllun

Cofrestradwy planiau must report to the ALSO darparu'r and Regular scheme regulator, the include prescribed information. A report lower ofynnol When the plan notified by the regulator bydd plan report. As an cyflogwr, rhaid sicrhau tattoo the trustees (or Managers of the scheme) the information to complete the plan ofynnol report regularly.

Report design web capture information about sub sut pension planiau defnyddio to help Maintain a register of our pension planiau. We share this information with the PPF and the Pension Tracing Service.

Trustee or manager's Responsibility to Notify the regulator of unrhyw Changes to the plan details cofrestradwy. An Exchange Offers an easy aet to do this, sydd allows for updating the details of the plan to unrhyw amser. By updating cofrestradwy design details throughout the year, it Easier to complete the bydd plan trustee or manager of the report plan When necessary.

For more information, visit the report plan (Fersiwn Saesneg yn unig).

Rhoi gwybod am dorcyfraith

Both employees and other individuals involved in pension scheme legally obliged to report on breaches of the law where it is likely to be of material significance to the regulator.

For more information, go to report a concern (Fersiwn Saesneg yn unig).

Rhoi gwybod am ddigwyddiad hysbysadwy (ar gyfer cynlluniau DB yn unig)

If you are an employer defined benefit plan (DB), and the trustees have to notify us promptly of events 'notifiable'.

These events prescribed by regulators that may have a significant impact on the safety of members' benefits.

For more information, visit notifiable events (Fersiwn Saesneg yn unig).

Rhoi gwybod am daliad hwyr o gyfraniadau

Rydym wedi diweddaru ein codau ymarfer ar adrodd am daliadau hwyr o gyfraniadau i gynlluniau pensiwn galwedigaethol a phersonol cyfraniad diffiniadwy (DC) a chanllaw cysylltiedig.

Mae’r codau a’r canllaw cysylltiedig yn ceisio gwella tryloywder a sicrhau bod gan bawb sy’n ymwneud â llif cyfraniadau ddealltwriaeth glir o’u cyfrifoldebau.

Gweler cynnwys perthnasol

home.cymraeg.rheoli_cynllun.dyletswyddau_adrodd_a_rheoleiddiol.page