Skip to main content
CymraegIn this
section

Ein hamcanion a sefydlwyd trwy ddeddfwriaeth yw:

  • i ddiogelu buddion aelodau cynlluniau pensiynau galwedigaethol
  • i ddiogelu buddion aelodau cynlluniau pensiynau personol (ble ceir trefniant taliad uniongyrchol)
  • i hyrwyddo, ac i wella dealltwriaeth o weinyddiad da cynlluniau pensiwn yn y gweithle
  • i leihau’r risg y bydd sefyllfaoedd yn codi a allai arwain at dalu iawndal o’r Gronfa Diogelu Pensiynau (PPF)
  • i uchafu cydymffurfiad cyflogwyr â dyletswyddau cyflogwyr a mesurau diogelu cyflogaeth a gyflwynwyd gan y Ddeddf Pensiynau 2008
  • i leihau unrhyw effaith andwyol ar dwf cynaliadwy cyflogwr (parthed gweithrediad swyddogaethau’r rheoleiddiwr dan Ran 3 y Ddeddf Pensiynau 2004 yn unig). Daeth ein hamcan newydd ar dwf cynaliadwy i rym ar 14 Gorffennaf 2014
home.cymraeg.ynglyn_â_ni.ein_hamcanion.page