Neidio i’r prif gynnwys
Visit our new site we're developing and let us know what you think
CymraegIn this
section

Mae angen i chi dalu’r cyfraniadau priodol mewn pryd i’ch cynllun pensiwn staff. Os na fyddwch, mae perygl y byddwch yn cael dirwy gan y rheolydd.

Mae gan gyflogwyr ac ymddiriedolwyr ddyletswyddau statudol i ddarparu gwybodaeth benodol i’r rheolydd ynghylch eu cynllun pensiwn.

Efallai y bydd eich staff yn gofyn i chi am gyngor wrth wneud dewisiadau pwysig am eu hymddeoliad.

Dylech adolygu unrhyw gynllun pensiwn presennol er mwyn sicrhau ei fod yn diwallu’r rheolau ar gyfer cofrestru awtomatig, os ydych yn dymuno ei ddefnyddio at y diben hwnnw.

Sut i gyfathrebu ag aelodau’ch cynllun pensiwn a staff am y cynllun pensiwn, yn cynnwys opsiynau ymddeol, dewisiadau buddsoddi, cyfraniadau, costau a thaliadau.

Gwybodaeth i gyflogwyr ar gau cynllun pensiwn i aelodau newydd neu groniadau yn y dyfodol, a chau cynllun.

home.cymraeg.rheoli_cynllun.page